Ponúkame BALENÉ UHLIE V 25kg VRECIACH

  • bezprašnosť
  • ľahká manipulácia
  • dlhodobé skladovanie (vo vnútri)
  • šetrenie priestoru (ukladanie vriec na seba)

20170510 balene uhlie TODAKO 1