Pred zakúpením paliva, pre ktoré ste sa rozhodli, je možné si vyžiadať bezplatne vzorku do „igelitky“ – doma vyskúšať kvalitu a následne objednať.