• hnedé uhlie v suchej a vetranej pivnici či „šope“ - zamedzuje sa rozpadaniu
  • čierne uhlie, čierne energetické uhlie E-150 (kal) a koks je kamenné, neznehodnotí sa ani rokmi na dvore pod „holým nebom“
  • koks sa môže skladovať roky
  • brikety je možno skladovať dlhšie no nie vo vlhkom prostredí, pri nesprávnom uskladnení sú samovznietiteľné
  • BALENÉ UHLIE v jutových vreciach skladovať "pod strechou". Priame slnečné žiarenie nepriazdnivo pôsobí na obsah vo vnútri