KVALITATÍVNE PARAMETRE

Sortiment Výhrevnosť Qri v MJ / kg Obsah popola Ar % Merná sírnatosť g / MJ Zrnenie v mm
Čierne uhlie Poľsko Kocka 28 6,5 0,15 40 - 80
Čierne uhlie orech 1 28 6,5 0,15 20 - 40
Ekohrášok čierny I. 28MJ 28 - 30 6,4 0,3 10 - 25
Ekohrášok čierny II. 27MJ 25 - 27 6,4 0,3 10 - 25

Čierne energetické uhlie E-150S 

pozn."Ľudovo nazývaný kal"

18 25 0,50 0 - 1

 

Cenník na vyžiadanie v predajni