KVALITATÍVNE PARAMETRE

Sortiment Výhrevnosť Qri v MJ / kg Obsah popola Ar % Merná sírnatosť g / MJ Zrnenie v mm
Koks orech 1 26,5 10 0,25 40 - 60
Koks orech 2 26,5 10 0,25 20 - 40
Koks otopová zmes parametre na vyžiadanie