Nepodľahnite obchodníkom, ktorí ponúkajú rôzne druhy palív a to za nízke ceny, no veľmi nekvalitné. Pozor na „pocestných“ šoférov hlavne zo susedných krajín, pretože do auta nevidíte. Často sa dá ulakomiť na dobrej cene, v zime sa nedá vykúriť, a potom sa nakupuje palivo u nás, aby ste ho spálili (keď je už neskoro).
Pevné palivá kupujte od „značkových“ dodávateľov, ktorých poznáte a majú „kamenné“ predajne vo vašom okolí, v ktorých je spätne možno uplatniť prípadnú reklamáciu.

Cudzinci sú obchodníci. Kúpiť od nich uhlie je hotové nešťastie, pretože to, čo predávajú, ani uhlie nie je. Obsahom sú čierne kamene a nimi sa kúriť nedá. Aby zákazníkov získali, doplnili službu o roznos uhlia do pivníc. Treba si uvedomiť nasledovnú prefíkanosť. Tovar prenášajú v „nošiach“ a prvú várku akože prevážia tzv. decimalkou. Následne Vám ostatný tovar neprevážia a nahádžu rovno do miesta určenia. Málokto si však uvedomí, že váha nie je certifikovaná, na rovine vyvážená a pod. Zákazník v konečnom dôsledku ani nevie, akú váhu uhlia kúpil. Skúste podomového obchodníka presvedčiť tovar prevážiť na niektorej najbližšej nákladnej certifikovanej váhe, ktorú pri dome máte? Čo myslíte ako to dopadne?

Vizuálne sa kvalita uhlia nedá zistiť aj keď naši predajcovia či šoféri robia s uhlím 30 rokov. Preto je tu priestor pre podvodníkov, ktorí mávajú nízke ceny, ale až v zime občan zistí, čo kúpil.

Ďalšiu vec, ktorú pripomíname je, že uvedený podomový predajca nevystaví zákazníkovi príslušný doklad o predaji a zároveň ani neprezradí názov firmy, ktorá uhlie doviezla. Tiež to nasvedčuje tomu, že zrejme je firma buď fiktívna alebo ani neexistuje. Netreba však zabúdať na fakt, že keď bude takýto nelegálny podomový predajca pristihnutý políciou, budete mať nepríjemnosti aj Vy z dôvodu vyšetrovania akcie.

Ak ho pošlete preč, je pravdepodobné, že príde znova, lebo cudzí štátni obchodníci ( sú od prírody obchodníci) a nedajú sa ľahko odbiť. Treba mať však na pozore, že podnikanie v predaji pevných palív si vyžaduje špeciálne potvrdenie od colnej správy z Bratislavy, kde sa musí cudzí podnikateľ prihlásiť kvôli spotrebnej dani z palív a toto oni nemajú. Tým, že nemajú žiaden doklad na preukázanie (napr. Živnostenský list, Výpis z obchodného registra a pod.), podnikajú na území SR nezákonne a ešte štátu neplatia DPH. Je to predsa len  takto nezákonné.